Nátěr fasád technologií Airless a další služby prováděné profesionály

Pozorujete, že zářivá barva vaší fasády je nenávratně pryč? V tom případě máte dvě varianty. Jako první vás velmi pravděpodobně napadne nátěr fasády. Tato práce je poměrně náročná a chcete-li, aby byl výsledek dokonalý, k práci rozhodně povolejte profesionály z Nátěry KBN. Pro nátěr fasády používají pokrokovou technologii Airless a na lešení je neuvidíte. Svou práci vykonávají za vysokých bezpečnostních podmínek s ohledem na kvalitu a profesionální přístup k zákazníkovi.

Co je Airless technologie a jak je jí nástřik prováděn

Díky dlouhodobému působení na trhu je schopna společnost KBN Nátěry posouvat své služby stále dopředu. S tím je úzce spojena také technologie Airless, která šetří až dvě třetiny času v porovnání s klasickým nátěrem, a kromě času je úsporná také nákladově.

Airless je technologie bezvzduchového nástřiku, pro kterou jsou v případě KBN používány vysoce kvalitní barvy od prověřených firem Düfa a Caparol, na které je poskytována bezkonkurenční záruka po dobu až 12 let. Díky této technologii je prováděn nástřik rovnoměrně a jsou minimalizovány veškeré ztráty, protože barva ze stříkací pistole nekape na zem. Nátěr fasády tímto způsobem je možné provést ve třetinovém časovém úseku.

Mytí fasády

V úvodu jsme zmínili, že v boji proti nehezké fasádě máte dvě varianty, jak problém vyřešit. První variantou je již zmíněný nátěr fasády, druhou variantou je mytí fasády, které si u společnosti Nátěry KBN můžete taktéž objednat.

Mytí fasády je prováděno za pomoci jemného tlaku studeného proudu vody, avšak dříve, než k samotnému mytí profesionálové přistoupí, zjistí konkrétní typ znečištění, na základě kterého bude zvolen způsob čištění. Mytím fasády nejen že obnovíte barvu domu. Dále se zasloužíte o lepší životnost zateplovacího systému a v neposlední řadě zabezpečíte preventivní ochranu proti plísním, řasám, lišejníků a proti savosti fasády.