Jak v létě udržet v zahradním jezírku čistou vodu

Trápíte se každé léto s kvalitou vody ve vašem zahradním jezírku? Nevíte, jak ji udržet čistou? V článku jsme přichystali několik důležitých bodů, které vám zaručeně pomohou.

S příchodem léta a teplých slunných dní se zvyšuje teplota vody v zahradním jezírku. Aby následkem vyšší teploty vody nedošlo k jejímu zakalení, věnujte kvalitě vody pozornost a v případě potřeby včas zasáhněte.

Zhoršení kvality vody, následkem jejího přehřátí, hrozí především u jezírek s mělčinami, ve kterých nedochází k dostatečné cirkulaci vody a tím vznikají ideální podmínky pro množení řas. Na hladině vody se tvoří pěna a voda zapáchá. Při zvyšující se teplotě dochází ke zrychlování rozkladných procesů organických nečistot, během kterých je spotřebováván kyslík, což může mít za následek ohrožení života ryb.

V takovém případě nepomůže ani prokysličování vody vodopádem, fontánkou či potůčkem. Naopak dochází k odpařování vody. Proto během horkých letních dnů vodopády, fontány a potůčky zapínejte pouze na noc. Nedostatek kyslíku nejlépe snáší karasi, nejhůře jeseteři.

Jak udržet vodu čistou

Aby voda v jezírku zůstala čistá, je nezbytné ji čistit pomocí skimmerů a jezírkové filtrace. Vhodné je do jezírka umístit vzduchování s velmi jemným difuzérem produkujícím co nejmenší bublinky. Čím menší bubliny, tím více kyslíku se ve vodě rozpustí. Sání do kompresoru by mělo být umístěno na stinném místě a zaskládáno kameny, aby nenasávalo horký vzduch. Pokud se vám nedaří jezírko mechanickou cestou zbavit řas, pomohou vám speciální přípravky určené k jejich hubení.

Negativní vliv letních bouřek

Při vydatných letních deštích a bouřkách dochází ke kalení vody organickými částmi nebo zelenou jednobuněčnou řasou. Zakalení vody ohrožuje především ryby, protože během bouřky klesá tlak vzduchu a tím i rozpustnost kyslíku ve vodě. V dlouhodobě přehřáté vodě s nedostatkem kyslíku může dojít k odumření fytoplanktonu, který se začne rozkládat a tím ve vodě opět klesá množství kyslíku.

U dna mělčích jezírek vznikají anoxické podmínky, pH stoupá nad 8,5 a tvoří se amoniak, který se se vzrůstající kyselostí mění na neiontovou formu, která je pro ryby toxická a následně smrtelná.

Ryby při trávení bílkovin produkují amoniak, který ve vodě s dobrým chemismem z ryb žábrami odchází do vody. Pokud je však množství amoniaku ve vodě vyšší, než v krevní plazmě ryb, amoniak z krve ryb žábrami neodchází do vody, ale hromadí se v krevní plazmě. Při překročení kritické hranice dochází k autointoxikaci a k úhynu ryb.

Jak pomoci rybám při nedostatku kyslíku

  • Pokud ryby ve vodě nemají dostatek kyslíku a lapají po vzduchu nad hladinou, kropte hladinu jezírka studenou vodou ze zahradní hadice napojenou na vodovodní řád.
  • Nepoužívejte ledovou studniční vodu – vodu v jezírku by ochladila příliš prudce, rybám by se zpomalil metabolismus, začaly by produkovat plyny, došlo by k intoxikaci amoniakem z natrávené potravy a ke tvorbě krevních podlitin pod kůží a následně k jejich úhynu.
  • V malých jezírkách vodu částečně ochladíte, když do nich vložíte několik pet lahví se zmrzlou vodou. Do jezírka umístěte vzduchování.