Podlahové vytápění – teplovodní nebo elektrické?

Jak si vybrat? Je třeba zvážit, které lépe vyhovuje podmínkám vašeho interiéru.

Výhody podlahového vytápění již určitě znáte. Pokud vás tato téma zaujala, pravděpodobně ho ještě nemáte, ale uvažujete nad ním. Podlahové vytápění znamená komfort, pohodu a svobodu oblékání, hlavně ponožek. Zbývá však vyřešit otázku – jaké a kam?

Proč elektřina

Na vyhřívání podlahy pomocí elektrické energie se používají odporové kabely nebo rohože, které jsou napojeny na elektrickou síť. K přeměně elektrické energie na tepelnou dochází v odporovém topném jádru kabelu, tím je ohříván a následně i vrstvy nad ním, které zas předávají teplo vzduchu, stěnám a stropu místnosti. Montáž elektrického podlahového vytápění je jednodušší, protože nevyžaduje připojení na teplovodní zdroj tepla. Proto je tento typ podlahovky vhodný do bytových domů s centrálním vytápěním nebo do budov, kde není zaveden plyn.

Kdy jsou ceny přijatelné

Elektrické podlahové vytápění se dá snadno a velmi přesně regulovat, vyžaduje nižší investiční náklady než teplovodní systém a nepracuje s centrálním zdrojem tepla. Jelikož elektrická energie jako zdroj tepla je dražší než zemní plyn, provozní náklady stále překračují účty za plyn o 30 až 50%, takže k dosažení ideálního poměru cena / výkon je lepší instalovat ho na menší plochy, například do koupelny nebo na místa zastávek. Elektrické kabely vyžadují k instalaci nižší tloušťku topné vrstvy pod podlahou, jejich akumulace tepla je však menší. Znamená to, že podlaha vyhřátá pomocí elektřiny neudrží teplo tak dlouho jako podlahová konstrukce s teplovodním vytápěním. Vytápěná podlaha je konstruována jako plovoucí betonová deska s topnými kabely, která je od podkladu oddělena vrstvou tepelné izolace. Při instalaci třeba počítat s celkovou tloušťkou 10 až 15 cm. Pro podlahy, při kterých se vyžaduje malá konstrukční výška jsou vhodné elektrické rohože, které se ukládají na beton nebo starou podlahu a zvýší ji přibližně o 1,5 – 2 cm. Rychlejší vyhřeje místnost, ale nemá dlouhou setrvačnost. Elektrické podlahové vytápění je samozřejmě výhodné i v případě, kdy teplou vodu v domácnosti připravuje elektrický ohřívač. Tehdy můžete mít nárok na zvýhodněnou sazbu za odběr elektřiny a náklady se snižují.

K plynovému kotli teplovodní

Pokud domácnost zásobuje teplem plynový kotel a ne elektrický, je výhodnější zvolit teplovodní podlahové vytápění, které využívá k vytápění teplou vodu. Jeho základním článkem jsou trubky – je důležité, aby byly z kvalitního materiálu a odolné vůči pronikání kyslíku do topné vody. Pro tento účel se doporučuje polybuten, který dnes představuje nejvyspělejší materiál. Průměr trubky by měl být kolem 15 mm. Teplovodní podlahové vytápění lze instalovat mokrým nebo suchým způsobem. Při mokrém způsobu se topné trubky zakryjí potěrem z betonu nebo anhydridu. Velmi praktické je použít při instalaci základní desku z tvarovaného polystyrenu, která přesně fixuje polohu topných trubek a chrání je před poškozením hlavně při nanášení potěru. Při mokrém systému, který tvoří potěr, topná a izolační vrstva, má celá vrstva tloušťku 10 až 15 centimetrů, s ní třeba počítat při návrhu světlé výšky místnosti. Na rozdíl od něj si suchý systém vyžaduje celkovou tloušťku vrstvy přibližně 11 až 12 cm. Je vhodný při potřebě nízké skladby podlahy nebo do prostor, v nichž není možné zatížit konstrukci betonovým potěrem.

Na co si dát pozor při teplovodním vytápění

Výhodou teplovodního vytápění je možnost připojení systému na energii z obnovitelných zdrojů, jakými jsou teplovodní krby, kotle na dřevo, tepelná čerpadla nebo solární kolektory. Při nastavení nízkoteplotního režimu je podlahové vytápění maximálně hospodárně, oproti radiátorům lze takto ušetřit až 30% běžných nákladů. Je třeba věnovat velkou pozornost materiálu trubek, při použití nevhodného materiálu dochází k jejich zanášení, které může mít v krajním případě za následek zneprůchodnění a ucpání trubek, potřebu rozbití podlahy a její výměnu. Proto důvěřujte polybutenu. Ze všech dostupných materiálů má nejdelší životnost a vytváří bariéru proti prostupu vzdušného kyslíku do topné vody. Tím brání vzniku koroze a vytváření nepříjemných usazenin a kalů v celé soustavě. Při teplovodním systému je možné plynule měnit výkon vytápění podle požadavků, renomovaní výrobci nabízejí i univerzální ovládací modul, který řídí nejen kotel, ale i solární systém s doplňkovým solárním modulem.