Jak je to se studiem a nárokem na peněžitou pomoc v mateřství?

Pokud si studentky při studiu nepřivydělávají, nevzniká jim při otěhotnění během studia nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Je to způsobeno tím, že běžně při studiu nemáte zaměstnání, které by za vás odvádělo nemocenské pojištění. Existuje ale jedna výjimka, která by vám mohla pomoci, a při které se studium počítá jako náhradní doba.

Kdy vzniká nárok na peněžitou pomoc v mateřství?

Na peněžitou pomoc v mateřství vzniká nárok po splnění následujících podmínek. První z nich je, že při nástupu na mateřskou musíte mít placené nemocenské pojištění (nebo být ještě v ochranné lhůtě po skončení nemocenského pojištění). Druhá podmínka je mít v uplynulých dvou letech alespoň 270 dnů placené nemocenské pojištění (tedy přibližně devět měsíců). Je jedno, jestli bylo vaše nemocenské pojištění placeno ze zaměstnání nebo vlastního podnikání, i jestli šlo o 3 různá zaměstnání nebo jedno dlouhodobé. Podstatné je, aby doba pojištění přesáhla 270 dnů za poslední 2 roky. Přičemž pokud jste OSVČ, musíte mít nemocenské pojištění placeno alespoň 180 dnů během posledního roku před nástupem na mateřskou dovolenou.

Jak je to ale se studentkami?

Vzhledem k tomu, že při studiu se nezakládá účast na nemocenském pojištění, mohlo by se zdát, že studentky o nárok na peněžitou pomoc v mateřství nadobro přijdou, jestliže nezvládaly předtím ke studiu ještě pracovat. Naštěstí však existuje výjimka, která by jim mohla pomoci. Dle zákona o nemocenském pojištění se do doby účasti na pojištění pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství započítává i studium na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole i konzervatoři, jestliže bylo toto studium úspěšně dokončeno. Doba studia se pak započítává v případě, že ho úspěšně dokončíte a následně nastoupíte do zaměstnání nebo začnete podnikat. Musíte jen na okresní zprávě sociálního zabezpečení doložit ověřenou kopií dokladu o ukončení studia. Tedy dokázat, že jste v posledních dvou letech úspěšně dostudovala.