Revize hromosvodů: Pravidelné kontroly pro ochranu zdraví a majetku

Hromosvod je významnou součástí staveb. Jde o efektivní metodu, která umožňuje modifikaci přírodních atmosférických jevů tak, aby zabránily výbojům blesků. To je klíčové pro ochranu zdraví, ovšem i majetku.

Revize hromosvodů

Údery blesků do budov jsou nebezpečné pro lidi a také samotné stavby. Abyste předešli problémům, jsou nutné pravidelné kontroly. Právě revize hromosvodů umožňují včasné odhalení případných problémů. Jedním typem revize je ta výchozí, kterou prochází každý nový hromosvod. Poté je nutné kontrolu opakovat každé čtyři roky. Je tak zjištěno, zda se stav hromosvodu nezhoršil a zda jsou naměřené hodnoty dostačující. Budete tak mít jistotu, že je vše v pořádku.

Mimořádná revize

Kromě výchozí a periodické revize je v některých případech nutné provést mimořádnou revizi. K té dochází zejména po úderu blesku do objektu a při podezření poškození hromosvodu. Tyto kontroly jsou velmi důležité, ať už po manipulaci s hromosvodem, či z dlouhodobého hlediska pro ověření jeho stavu. Snižujete tak riziko poškození majetku i zdraví. Revize jsou navíc důležité také kvůli pojistce, s propadlou revizí vám pojišťovna škodu nemusí proplatit.

Oprava hromosvodu

Jestliže profesionálové během některé z revizí objeví závadu, v co nejkratším čase musí následovat oprava hromosvodu. Oprava by měla proběhnout okamžitě. Díky rychlému řešení problému lze zamezit poškození majetku, či případně újmě na zdraví. Závady mohou být různé, na první pohled nepatrné. Proto se neváhejte obrátit na odborníky, kteří zjistí stav hromosvodu. Vy pak můžete být v klidu, žádná bouřka vás již nebude muset trápit.

Revize a případné opravy hromosvodů jsou velmi důležité a není dobré je podceňovat. Nezapomínejte proto nechat zkontrolovat svůj hromosvod.