Bezvýkopové opravy potrubí

Máte podezření na poškozené potrubí kanalizace a s hrůzou přemýšlíte nad nákladnými a náročnými výkopovými pracemi, které vás budou čekat? Možná až takový strach mít nemusíte. Váš problém může vyřešit takzvaná bezvýkopová oprava potrubí. Oprava kanalizace výkopem často není jednoduchá. Vyžaduje dovezení strojů nebo práci dělníků, nakládání se zeminou a mnohdy i třeba zábor vozovky a tím pádem řadu povolení. Bezvýkopové opravy potrubí toto vše eliminují.

Bezvýkopová technologie je moderní způsob, jak opravit poruchu na potrubí. Jednoduše si ji můžete představit jako vyvložkování původního potrubí. Do existujícího potrubí se zavede takzvaný rukávec, přes který se nafoukne vložka, ta dokonale přilne ke stěnám potrubí. Vše však začíná lokalizací místa poškození. Pomocí inspekční kamery nebo pojezdové kamery, která se vsune do potrubí se přesně určí místo, kde je potrubí poškozené. Někdy je nutné ještě před započetím vložková potrubí vyčistit, zpravidla frézováním. Pokud není poškození velké, tak i tlakovým čištěním. Poté následuje opět monitoring kanalizace, aby bylo jasné, že vložkování již nebrání nic v cestě.

Prvním krokem je impregnace vnitřní strany rukávce pryskyřicí nebo polyesterem s příměsemi tvrdidla. Obrácený sanační rukávec se vsune do potrubí až k poškozenému místu. Stanek se tak za pomoci kompresoru, který tlakem vzduchu rukávec posouvá. Díky invertnímu vložení do potrubí se pryskyřice nachází na vnější straně vložky a proti stěnám poškozeného místa. Spolu s rukávcem je do potrubí vsunut také nafukovací vak, který se vzduchem roztáhne a rukávec tak dokonale přilne ke stěnám potrubí. Po vytvrdnutí se vak vyfoukne a jednoduše vytáhne ven. Výsledkem je dokonale hladký spoj, který je zároveň zcela vodotěsný. Po provedení opravy následuje opětovné překontrolování potrubí pomocí kamery.

Bezvýkopová oprava kanalizace je spolehlivý způsob, jak opravit poškozené potrubí. Materiál, který je pro opravy používán vydrží i více než 50 let na svém místě. Zavedení rukávce je možné z mnoha míst, například ze servisní šachty, ústí potrubí nebo speciálně vytvořené přístupové šachty. Pomocí bezvýkopové technologie lze opravit spoustu typů poškození, například průsaky hrdlových spojů, nejrůznější praskliny a výlomky potrubí, preventivně opravit počátek korodujícího potrubí, prorůstající kořeny a další. Bezvýkopovou technologií je možné opravovat potrubí od DN 50 mm do DN 800 mm a to nejen trubky odpadní. Typicky se nejčastěji opravuje ležatá kanalizace nebo stoupačky, dešťové svody, bazénové potrubí nebo kanalizační přípojky. Metoda je vhodná pro většinu typů potrubí, betonové, plastové, kameninové i litinové.

Hlavní výhody bezvýkopových oprav jsou:

  • Rychlost provedení
  • Není zapotřebí provádět výkop nebo bourací práce
  • Zpravidla nižší náklady na opravu
  • Velmi dlouhá životnost opraveného místa
  • Minimální hlučnost a prašnost
  • Není zapotřebí stavební povolení
  • Vniká minimum odpadu a nepořádku
  • Jedná se o ekologické řešení
  • Žádné omezení provozu nebo záboru místa
  • Snížení rizika poškození dalších potrubí nebo kabeláže

Bezvýkopové opravy potrubí na druhou stranu není možné provádět vždy a všude. Pokud je potrubí výrazně narušeno nebo došlo k celkovému zborcení, není možné sanační rukávec vsunout. Problém také nastává například při zavalení potrubí bez možnosti jeho pročištění. Problematické také mohou být členité soustavy s příliš velkým úhlem zatáček nebo sestavy několika kolen za sebou.