Kde pomáhají skoro všem?

Jestliže člověk nemá tolik finančních prostředků, kolik by jich mít měl, nejednou nemá na výběr a musí se na někoho obrátit se žádostí o půjčku a doufat, že mu bude vyhověno. Ovšem zatímco obrátit se může tolikrát, kolikrát se mu jenom zlíbí, a naděje prý umírá poslední, nejednou mu věru není co závidět. A to proto, že počet zažádání o půjčku se nejednou rovná počtu zamítavých rozhodnutí.

Jakmile nemá takový žadatel dostatečně vysoké příjmy nebo hodně dobře vypadající daňové přiznání, jakmile má nějaké ty negativní záznamy v registrech dlužníků, jakmile ho ohrožují další splátky nebo exekuce, případně jiné těžkosti, stává se dotyčný pro většinu poskytovatelů půjček nezajímavým, neatraktivním, nehodným toho, aby se mu dostalo jejich přízně.

A co je komu do toho, co dotyčného člověka tíží? Měl si prý dát větší pozor, měl prý lépe počítat, méně utrácet, víc vydělávat, šetřit si. Což jsou sice v podstatě moudrá slova, jež ale dotyčnému ani v nejmenším nepomohou.

A naopak pomůže nebankovní americká hypotéka. Půjčka, jež jako by snad byla určena právě pro ty nejproblematičtější za žadatelů. 

Proč?

  • Nevadí u ní nic z toho, co bylo výše zmíněno jako komplikace.
  • Stačí tu naopak i klidně jenom nízké příjmy, pokud tyto postačují na splátky, jež mohou být dohodnuty.
  • Namísto všech možných komplikovaných záruk tu stačí jediná, a to dání nějaké nemovitosti do zástavy. Může jít o nemovitost žadatelovu stejně jako nějaké třetí osoby, jež se za něj je ochotna zaručit, a může jít o prakticky jakoukoliv nemovitost na území našeho státu.
  • Doba splácení se tu dá nastavit flexibilně od jednoho roku až po třicet let, plus je tu navíc i možnost splatit vše případně i předčasně a bez sankcí.
  • Úroky jsou tu příznivé, nežádají se žádné poplatky předem ani nejsou nějaké ukryté ve smlouvě.
  • Peníze lze získat rychle a lze je použít na cokoliv. A vzhledem k tomu, že se tu půjčuje až sedmdesát procent odhadní ceny oné zastavené nemovitosti, může jít i o skutečně vysoké částky.

Pomoci se u nás tedy dočká pomalu každý. Jen musí vědět, kde ji hledat. A to vy už teď také víte.