Jak funguje změkčovač vody

Tvrdá voda je termín používaný k označení vody, která obsahuje nadměrné množství minerálů – především jde o vápník a hořčík. Může docházet ik opačnému jevu, kdy je množství minerálů výrazně nižší. Tehdy říkáme, že je voda měkká. Problémem pro domácnost je však tvrdá voda, která ve více případech snižuje životnost většiny elektrospotřebičů nebo narušuje estetický dojem koupelny či jiných místností.

Co je změkčovač vody?

Změkčovač vody je typ filtračního zařízení, které odstraňuje vápník a hořčík z vody, díky čemuž snižuje tvrdost vody. Regiony s vysokým obsahem vápence, křídy a sádry mají obvykle tvrdou podzemní vodu, zatímco lokality, kde převládající stavební složku tvoří minerály s nízkým obsahem vápníku, jako je například žula či křemen, mají přirozeně měkkou vodu.

Tvrdá voda může být výsledkem i lidské činnosti, například při využívání různých chemických látek v zemědělství, jako je například hnojení vápnem. Stupeň tvrdosti vody dokáže odhalit, jaký změkčovač vody do domu je vhodný pro zvýšení kvality vody. Pokud bojujete s menšími prostory, vhodnější bude změkčovač vody do bytu, který je charakteristický kompaktnějšími rozměry.

Změkčovače vody fungují na jednoduchém principu: ionty vápníku a hořčíku se ve vodě nejčastěji zaměňují za neškodné ionty sodíku. Výměna iontů probíhá v nádrži plné malých kuliček, známých také jako pryskyřice. Záporně nabité kuličky jsou navázány na kladně nabité ionty sodíku. Když voda protéká kolem kuliček, ionty sodíku si vymění místa s ionty vápníku a hořčíku, které nesou silnější kladný náboj.

Výhody a nevýhody změkčování vody

Každé zařízení v sobě skrývá jak výhody, tak i určité nevýhody:

Výhody použití změkčovače vody:

  • Odstraňuje usazování vodního kamene na nádobí, potrubích, vodovodních armaturách a spotřebičích; může prodloužit jejich životnost.
  • Změkčená voda umožňuje účinnější působení mýdel a čisticích prostředků.
  • Upravená voda nedráždí pokožku a sliznice

Nevýhody použití změkčovače vody:

  • Zdravotní riziko pro lidi na dietě s nízkým obsahem sodíku. Proces iontové výměny přidává přibližně 7,5 mg na litr vody.
  • Sůl se musí pravidelně přidávat do nádrže solanky a zařízení je třeba pravidelně udržovat.
  • Měkká voda obsahuje malé množství sodíku, který může způsobit problémy se septickými systémy.

Druhy změkčovačů vody

Na trhu najdeme několik různých typů:

  • Katexový změkčovač: Jedná se o nejběžnější typ změkčovače vody v domácnosti. Funguje tak, že odstraňuje ionty vápníku a hořčíku a nahrazuje je ionty sodíku. Zařízení obsahuje velkou nádrž na solné pelety. Pro správné fungování zařízení je důležité správné a pravidelné dosypávání soli.
  • Magnetický změkčovač vody: základem je magnet. Zařízení je ekonomické, není nutná žádná dodatečná energie. Avšak zařízení nedokáže 100% odstranit vodní kámen. Účinnější je spíše než prevence při tvorbě jeho usazenin. Jeho účinnost závisí na tloušťce vrstvy vodního kamene.
  • Katalytický změkčovač vody: pomáhá eliminovat spojování hořčíku a vápníku tak, aby se nevytvořila usazenina vodního kamene. Základem je, že minerály jsou přeměněny na mikro-krystalky, které nejsou schopny vázat se na povrchy. Tedy i přesto, že ve vodě tyto látky zůstávají, procházejí vodovodním systémem a neusazují se v něm.
  • Polyfosfátový změkčovač vody: využívají se k úpravě užitkové vody. Jedná se zejména o pračkové filtry. Daným zařízením se úprava pitné vody nedoporučuje, důvodem jsou zejména polyfosfáty, které se uvolňují do vody.

Účinky tvrdé vody jsou častokrát nepříjemné, problematické a navíc nás zbytečné obírají o nemalé finanční prostředky. Pokud potřebujete poradit, je vhodné obrátit se na odborníky. Jedná se zejména o výrobce a prodejce zařízení na změkčování vody, kteří Vám s výběrem toho správného systému pro domácnost poradí nejlépe.