Čím topit? Propanem! Je efektivní, ekologický a drží si cenu!

Až se zima zeptá na vytápění, co jí odpovíte? V souvislosti s ekologickými normami na kotle na tuhá paliva a s růstem cen elektřiny a plynu lidé řeší, jak vytápět domy, chalupy i víkendové chaty. Jednou z možností, která se nabízí, je propan. Jedná se o efektivní řešení, které je srovnatelné se zemním plynem. Výhodou je možnost instalace zásobníků do oblastí, které nedisponují rozvodnými sítěmi, na chatách nebo v mobilheimech se nabízí jako zdroj propanu běžné plynové nebo kompozitní láhve. Jaké další výhody má LPG?

LPG do domů i na horách

Co je vlastně LPG? Jedná se o zkapalněný ropný plyn, který se nejčastěji dodává jako čistý propan nebo směs propanu a butanu. Zatímco pro vytápění rodinných domů se doporučuje použití zásobníků plynu, které mohou být nadzemní i podzemní, přičemž jejich zprovoznění trvá pouhé tři měsíce od prvotního projevení zájmu. Zásobníky zůstávají ve vlastnictví společnosti Primagas, jejíž technici zajišťují pravidelné kontroly i revize. Tento způsob je navíc zcela nezávislý na rozvodné síti a toto vytápění je možné v okrajových oblastech měst, na horách i v naprosté divočině.

Do chat, karavanů i mobilheimů

Otočit knoflíkem a mít teplo na chatě během chvilky? Bez věčného řezání a štípání dřeva? Právě LPG je řešením i do chat, karavanů, mobilheimů nebo srubů, kde se využívá plynu z lahví, které mohou být poskytovány nájmem nebo výměnou podle druhu bomby. Menší láhve se mohou používat též do topných těles, do různých ohřívačů, ale také jako zdroj pro plynové sporáky a vařiče. Propan se využívá v domácnostech, ale uplatnění nachází současně v průmyslu.

Na stavbách a v průmyslu

Plynových bomb se využívá na stavbách do hořáků nebo při práci na silnicích, LPG se využívá pro vytápění podnikatelských a průmyslových areálů a pro ohřev vody. V takovém případě se využívají ocelové zásobníky, které se mohou vzájemně spojovat. V současné době nadto nejsou dodávky LPG dotčeny válkou na Ukrajině, ceny zásobníků na plyn lze konzultovat přímo s obchodním zástupcem společnosti Primagas. Běžné 2, 5 a 10kilogramové láhve jsou naopak dostupné v široké prodejní síti včetně hobbymarketů a čerpacích stanic.